Вступ до університету

Печать PDF
 

ШАНОВНІ ВИПУСКНИКИ!

НАВЧАННЯ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ - це

ЯКІСТЬ ОСВІТИ МІЖНАРОДНОГО РІВНЯ!

 

ПВНЗ «Європейський університет» - ліцензований  та акредитований МОН за IV рівнем акредитації (Ліцензія серія ВО №00228-022801 від 15.05.2017).

Диплом Європейського університету - державного зразка на доступних фінансових умовах.

Переваги ВНЗ:

- Індивідуальна робота з кожним студентом (групи 10-15 осіб).

- Можливість поєднання навчання з виробничою діяльністю.

- Абітурієнти, які мають диплом робітничих професій чи молодшого спеціаліста зараховуються на скорочений курс навчання.

 

Підготовка освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" здійснюється за спеціальностями:

·         Економіка.

·         Облік і оподаткування.

·         Фінанси, банківська справа та страхування.

·         Менеджмент.

·         Екологія.

·         Право.

 

Здобуття ступеня «Бакалавр» за денною, заочною та дистанційною формами навчання здійснюється за напрямами підготовки:

·              Комп’ютерні науки.

·              Економіка.

·              Облік і оподаткування.

·              Фінанси, банківська справа та страхування.

·              Менеджмент.

·              Право.

 

Спеціальності (спеціалізації), за якими здійснюється підготовка магістрів на основі диплому бакалавра або спеціаліста:

·              Економіка.

·              Фінанси, банківська справа та страхування.

·              Менеджмент.

·              Комп'ютерні науки.